Словник тверезницьких термінів та понять

Для того, щоб гарно орієнтуватися у питаннях, пов'язаних з фізіологічними та психологічними аспектами вживання алкоголю та інших наркотиків, а також з формуванням та утвердженням тверезого способу життя, необхідно, як і в будь-якій іншій галузі науки, володіти основними термінами та поняттями.

У цьому Вам допоможе «Словник тверезницьких термінів та понять». Його можна читати по порядку, як і будь-який інший розділ, а можна переходити до кожного терміну безпосередньо з того місця у тексті, де він зустрічаєтся (такі терміни у тексті є посиланнями на відповідну статтю словника).

Словник створено завдяки багатьом видатним вченим та борцям за народну тверезість минулих часів та сучасності. Серед них Генадій Андрійович Шичко, Олександр Олександрович Звєрєв, В. В. Колбанов, Ф. Н. Петрова, С. А. Завражин та багато інших.

Переклад його українською мовою триває; тимчасово пропонуємо користуватися російською версією.

При підготовці словника використано наступні джерела:

Енциклопедія «Основные термины и понятия, применяемые в антинаркотической воспитательно-профилактической работе с подростками и молодёжью»

Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: Азбуковник, 1999. — 944 стр.

В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. — 1440 с.